ALF AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811604542

stiftet 15.1.2013, registrert 23.2.2013
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
AktivtForetakMVA

Regnskapstall 2022

Inntekt: 4 663' Egenkapital: 8 939'
Utgifter: 1 251' Lønn: 0'
Resultat: 3 412' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Skrubbmoen 12
3619, SKOLLENBORG