ARNE HAUGLI AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811594172

2 ansatte

stiftet 11.1.2013, registrert 20.2.2013
Allmenn legetjeneste
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 1 830' Egenkapital: 5 338'
Utgifter: 1 192' Lønn: 896'
Resultat: 638' Forbruk: 31'
 

Forretningsadresse

Thunes vei 5
0274, OSLO