exit icon Firmalisten logo

SAMEIET THORLEIF HAUGS VEI

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811572802

www.enqvist.no link
stiftet 21.12.2012, registrert 4.3.2013
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 1 500' Egenkapital: 275'
Utgifter: 1 351' Gjeld: 61'
Resultat: 149' Eiendeler: 335'
 

Forretningsadresse

c/o Enqvist Boligforvaltning AS Konghellegata 3
0569, OSLO

Postadresse

c/o Enqvist Boligforvaltning AS Postboks 6653 Rodeløkka
0502, OSLO

Personer

Vegard Nedrevåg (Kontaktperson)
Knut Georg Wiljugrein (Styrets leder)
Karianne Johannessen (Styremedlem)
Dag Solberg (Styremedlem)
Fabio Bedini (Varamedlem)
Fredrik Dahl (Varamedlem)