SKOT PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811570362

stiftet 1.2.2013, registrert 20.2.2013
Fysioterapitjeneste
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 210' Egenkapital: 519'
Utgifter: 469' Gjeld: 185'
Resultat: −259' Eiendeler: 704'
 

Forretningsadresse

Tore Hunds gate 5
9404, HARSTAD

Postadresse

Marmorveien 2A
9408, HARSTAD