SAMEIET JUST BROCHSGATE 12 - HAMAR

Eierseksjonssameie (ESEK)

Organisasjonsnummer: 811552372

stiftet 5.7.2004, registrert 6.2.2020
Lønnet arbeid i private husholdninger

Forretningsadresse

Just Brochs gate 12
2321, HAMAR