TEATERGATEN 16 AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811451002

stiftet 5.3.1964, registrert 19.2.1995
Eiendomsforvaltning
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 1 458' Egenkapital: 2 634'
Utgifter: 298' Lønn: 0'
Resultat: 1 160' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

c/o Tore Stokke Olav Kyrres gate 6D
0273, OSLO