exit icon Firmalisten logo

SAS NORGE AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811176702

stiftet 2.7.1946, registrert 19.2.1995
Lufttransport med passasjerer
Foretak

Regnskapstall 2021

Inntekt: 0' Egenkapital: 4 570 117'
Utgifter: 300 203' Gjeld: 724 514'
Resultat: −300 203' Eiendeler: 5 294 631'
 

Forretningsadresse

Henrik Ibsens vei Teknisk Base, 2. etasje
2060, GARDERMOEN

Postadresse

Postboks 144
2061, GARDERMOEN