AS GISLE GAARD

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 811162582

stiftet 21.11.1914, registrert 19.2.1995
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 153' Egenkapital: 736'
Utgifter: 223' Lønn: 0'
Resultat: −70' Forbruk: 0'
 

Forretningsadresse

Vollenveien 74
1389, HEGGEDAL

Postadresse

c/o Torleif Stange Diakonveien 7
0370, OSLO