exit icon Firmalisten logo

Bugge & Amundsen AS

Aksjeselskap (AS)

Organisasjonsnummer: 810902612

stiftet 25.2.1941, registrert 19.2.1995
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Foretak

Regnskapstall 2022

Inntekt: 0' Egenkapital: 11 324'
Utgifter: 72' Gjeld: 9'
Resultat: −72' Eiendeler: 11 333'
 

Forretningsadresse

v/ Vestfold Økonomisenter AS Stensarmen 16
3112, TØNSBERG